APK Group

APK Group verbindt mensen, bedrijven en overheden met elkaar. We zorgen voor een totaalpakket. Ons dynamische team is ons waardevolste bezit. Naast onze warme werkomgeving, is ook respect voor ieder individu bij ons belangrijk. Met de expertise van ons team ontwikkelen we een innovatieve en duurzame infrastructuur, voor samenleving en industrie. We willen minimale hinder garanderen en denken hierbij aan mens en milieu. We zijn meer dan een optelsom van een aantal gespecialiseerde activiteiten in ondergrondse en bovengrondse bouw. Ons synergievoordeel komt tot zowel tot uiting in projecten als in servicewerken voor energiedistributie, watervoorzieningen, data-telecom, rioleringen, wegenbouw, grondverzet, recycling, milieutechnieken, prefabricatie en hoogbouw.

Wenst u graag meer informatie surf dan naar www.apkgroup.eu

Voor de recycling van inerte stromen, gronden, afbraakwerken,  granulaat- en betonleveringen, verwijzen wij u graag verder naar onze collega Stijn Van Samang.  Hij kan u hierover uitgebreid verder helpen.

Zijn contactgegevens: stijn.vansamang@apkgroup.eu