Wetgeving en erkenningen

Erkend ophaler pmd bedrijven

Erkend operator – registratienummer 904827

Ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen – registratienummer ENRDNDC054
Vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen – registratienummer ENRDNDT141

Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars – registratienummer 517734VIHB

Intracommunautaire vergunning – registratienummer 52496

IHM – registratienummer 528
Vervoerder – registratienummer 528
Verwerker – registratienummer 528

De VLAREMA overeenkomst, hoe zit dat nu?

We proberen tegenwoordig met z’n allen bewuster om te gaan met afval. Het afvalbeleid wordt vanuit de overheid dan ook sterk gestuurd. Ja, ook de afvalwereld heeft z’n eigen spelregels. Het ‘Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen’ oftewel het VLAREMA is al geruime tijd van kracht en legt een aantal verplichtingen op aan bedrijven inzake afvalbeheer. Resol zorgt ervoor dat uw bedrijf steeds in orde is met de wetgeving.

De oorsprong van VLAREMA

Het VLAREMA vloeit voort uit het Materialendecreet. De doelstelling van dit Materialendecreet is de schadelijke gevolgen van afval en grondstoffenverbruik zoveel mogelijk te beperken, voor de mens én voor het milieu. Dit wil de overheid doen door afval zoveel mogelijk te recupereren en te recycleren. De nadruk op ‘materiaal’, eerder dan ‘afval’, toont ook de evolutie aan naar een circulaire economie waarin afvalstoffen zoveel mogelijk een nieuwe en nuttige bestemming krijgen.

VLAREMA in de praktijk

Zoals de naam doet vermoeden is deze verplichting enkel van toepassing op afval dat vrijkomt op een ‘plaatsingsadres’ in Vlaanderen. Per plaatsingsadres waar gemengd afval vrijkomt moet een apart contract afgesloten worden. Als uw IHM*, wil Resol het voor u een stuk makkelijker maken om aan al deze verplichtingen te voldoen. Zo houdt u meer tijd over voor uw core business!In het VLAREMA wordt beschreven hoe uw bedrijf er kan voor zorgen dat aan de verplichtingen voldaan wordt. Concreet worden er twee verplichtingen opgelegd:

  • Bedrijven gevestigd in Vlaanderen, met een contract voor de inzameling van gemengd afval, moeten aan de hand van een overeenkomst kunnen aantonen wat er met hun andere afvalstromen gebeurt. Deze overeenkomst wordt opgesteld tussen de producent van het afval, uw bedrijf, en een geregistreerd IHM, oftewel inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar, zoals Resol. Deze laatste hebben een milieuvergunning om met afvalstoffen om te gaan.
  • Daarnaast moeten bedrijven kunnen aantonen dat ze minstens een aantal afvalstoffen selectief sorteren en inzamelen. Daarvoor stelden we dit handige overzicht samen.